Wilt u ook professionele asbestsanering?

Wat is asbest?

Asbest, wat is het eigenlijk? Waar zit het in? Is het gevaarlijk? Moet het verwijderd worden? Wat moet je doen als het tegenkomt? Zijn er regels betreffende het verwijderen? Allemaal vragen waar wij u een antwoord op kunnen geven.

Het gebruik van asbest is inmiddels verboden, het product mag niet meer worden verkocht. Maar in het verleden is het vaak toegepast en kunt u het nog steeds tegenkomen in uw woning, bedrijf, etc. Denk hierbij aan vensterbanken, golfplaten , rioolbuizen, in of bij  cv-installaties als leidingisolatie, gevels, dakbeschot,  brandwerende beplating, vinylzeil , schoorstenen etc.

Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten) die zijn opgebouwd uit microscopische kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat ze met het blote oog niet waar te nemen zijn.

Het materiaal werd vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen:

  • zeer slijtvast
  • sterk
  • bestand tegen water ,chemicaliën en hoge temperaturen
  • goed isolerend
  • goed mengbaar met andere materialen (bijvoorbeeld cement)
  • makkelijk te verwerken
  • goedkoop

Later werd pas bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kon brengen.

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels echter worden ingeademd kunnen zij diep in de longen doordringen en hierdoor kunnen op termijn  verschillende asbestziekten ontstaan. Het gevaar van asbest schuilt dus in het inademen van vezels. Asbestvezels in water en voedsel leveren voor zover nu bekend, geen gevaar op voor de gezondheid. In de buitenlucht bevinden zich zo weinig vezels dat het gezondheidsrisico daarvan klein is. Ook wanneer asbestvezels zijn gebonden aan stevige materialen kunnen ze niet worden ingeademd en zijn de risico’s eveneens zeer klein.

Hoe kunnen asbestvezels vrijkomen?
Als asbest niet of nauwelijks aan een dragermateriaal gebonden is of het materiaal verkeert in een slechte staat, kunnen er gemakkelijk vezels vrijkomen. Ook als het op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt (boren, zagen, schuren, breken et.) kunnen deze vezels in de lucht terecht komen , daar blijven zweven en uiteindelijk worden ingeademd. Om dat te voorkomen zijn er strenge regels opgesteld.

Sinds 1 juli 1993 geld er in Nederland een totaalverbod op de productie, toepassing en hergebruik van asbest en asbesthoudende toepassingen.

Vanaf september 1998 is bovendien de Regeling Bouwbesluit materialen van kracht. Deze regeling richt zich ook op particulieren. Daarvoor was het beroepsmatig verboden om asbest te gebruiken.

Zie ook www.rijksoverheid.nl