Asbest professioneel laten saneren?

Asbest saneren

Om de veiligheid te garanderen is het belangrijk om asbest professioneel te (laten) saneren. Er zijn 2 methoden van saneren;

  • Openluchtsanering: dit kan risicoklasse 2 of 1 zijn.
  • Containmentsanering: dit kan risicoklasse 2 of 2A zijn,

Het inventarisatieburo bepaalt aan de hand van S-mart welke risicoklasse er bij welk produkt en toepassing is, als asbestverwijderingsbedrijf heb je daar geen invloed op.

Wij werken ook met het LAVS, zodat u bij het saneren van golfplaten in aanmerking komt voor de subsidie regeling.

De voorbereiding
In de voorbereiding wordt geeist van het saneringsbedrijf de volgende externe documenten te verwerven:

  • Een inventarisatierapport incl de risicoklasse indeling en verwijderings voorwaarden. Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
  • Een compleet afschrift van de sloopmelding

In het asbest inventarisatierapport staat aangegeven onder welke risicoklasse de asbestverwijdering valt. Er zijn in totaal 3 risicoklasse. De maatregelen die bij uitvoering getroffen worden is afhankelijk van de indeling van de risicoklasse.

De uitvoering
Het verwijderen van asbest kan plaatsvinden onder verschillende omstandigheden. Dit zijn:

  • In de open lucht – buiten sanering:
    Bij het verwijderen van hechtgebonden asbestbevattende materialen die zich aan de buitenzijde van een bouwwerk of object bevinden, is het niet noodzakelijk om compartimentering en in onderdruk houden van de ruimte toe te passen. Bij de eindcontrole is een visuele inspectie voldoende.
  • In het containment – binnen sanering:
    Bij asbestverwijdering in gebouwen moet er een containment gemaakt worden. Een containment is een besloten werkruimte waarbinnen de asbestwerkzaamheden plaatsvinden en ook het asbeststof vrijkomt. Het containment wordt zodanig ingericht dat er geen vezelverspreiding buiten het containment kan plaatsvinden tijdens de asbestwerkzaamheden.

Wij zijn gespecialiseerd in containmentsaneren en hebben een groot aantal machines tot onze beschikking, om voor ieder werk de juiste machines te kunnen inzetten en veilig te kunnen werk.

Ook zijn wij gespecialiseerd om in bewoonde toestand asbest te saneren; alle vormen van asbesttoepassingen worden door ons gesaneerd

De eindcontrole
Het saneringsgebied dient, tot en met de eindcontrole, alleen door bevoegde personen te worden betreden die zich houden aan de hiervoor gestelde procedures. Dat zijn de DTA en de DAV , en het laboratorium die bij de eindcontrole de concentratie van asbestvezels na de sanering in de lucht meet. In het geval van een buitensituatie is een visuele controle voldoende, voor ons is dit Acmaa inspectie uit Deurningen http://www.acmaa.nl/inspecties/

Veilig, goed en volgens de regels saneren ? Hardeman Asbestsanering bv.